Zdravá škôlka

Odborným garantom našej škôlky je MUDr. Anna Adamcová – pediatrička s viac ako 30-ročnou praxou v odbore.
„Zo svojej dlhoročnej praxe a skúseností viem, že na to, aby dieťa bolo šťastné, musí byť zdravé. Základom zdravého vývoja dieťaťa je vyvážená kombinácia zdravej stravy a pohybu. Pre harmonický rozvoj detskej osobnosti je potrebný predovšetkým pocit pohody a množstvo aktivít, podnecujúcich detskú tvorivosť. Zdravá strava, pohyb a tvorivé aktivity sú tri atribúty, na ktorých je postavená filozofia detského centra Happy Kid.“

V škôlke používame germicídny žiarič.
Germicídny žiarič je zariadenia slúžiace na dezinfekciu prostredia použitím ultrafialového žiarenia špeciálnej časti UV žiarenia. Je to zdravotnícka pomôcka, ktorá likviduje až 90% baktérií a vírusov v prostredí. Germicídne žiariče sú overené klinickými skúškami, zaregistrované a schválené na ŠÚKL, poznáte ich priamo z lekárskych ordinácií.

MUDr. Anna Adamcová

Zdravá strava

Celodenná strava (desiata, obed, olovrant)

Pre vaše deti je každodenne pripravovaná pestrá strava podľa zásad zdravej výživy, s prihliadaním na potreby zdravého rastu malých detí s dostatočným zastúpením cereálií, mlieka, kuracieho mäsa, rýb a zeleniny.

Do jedálnička nie sú zaraďované potraviny, ktoré môžu spôsobovať alergie. Naša škôlka zabezpečí aj podávanie vegetariánskej a dietetickej stravy (napr. bezlepková strava, precitliveľosť na mlieko a pod.)

Súčasťou starostlivosti je dôsledné dodržiavanie pitného režimu počas celého dňa (bylinkový čaj, voda, džús...)
Okrem základných jedál je pre vaše dieťa celodenne k dispozícii čerstvé ovocie a zelenina
Súčasťou olovrantu je domáce pečivo, sušienky, müsli tyčinky a čerstvý domáci chlieb

Dbáme o zdravie našich detí:

pravidelne nás v škôlke navštevuje zdravotný garant
používame biolampu v rámci fototerapie na podporu prevencie ochorení horných dýchacích ciest (sme zaradení do celoslovenského programu na prevenciu chorobnosti Zdravá školička, ktorý garantuje Ministerstvo školstva)
v prípade akútneho zdravotného problému niektorého dieťaťa konzultujeme jeho stav so zdravotným garantom škôlky
zabezpečujeme individuálne konzultácie pre rodičov s lekárom, logopédom, detským psychológom