Tvorivé aktivity v našej škôlke

Pohybové aktivity - s kvalifikovanou fyzioterapeutkou zvládajú základy detskej gymnastiky, aj základy atletiky. Pri pohybe sa používajú špeciálne pomôcky a náradie. Na zvýšenie atraktivity sa pridáva hudba a riekanky v slovenskom alebo anglickom jazyku. V naše súkromnej škôlke budú mať deti dostatok pohybu pre primeraný rozvoj svalovej hmoty a správne držania tela.
Informačné technológie - najobľúbenejšou vzdelávacou pomôckou v škôlke je interaktívna tabuľa, na ktorej sa deti radi učia nové veci. A taktiež ju využívame k výučbe anglického jazyka. Deti si cvičia základy motoriky, logiku a postreh. Pani učiteľky im vymýšľajú nové aktivity a deti si už pomaly zvykajú na školské prostredie.
Tanečno divadelné aktivity – hravou formou dostávajú deti základ tanečných krokov a vyšantia sa na detské pesničky. S divadielkom si zahrajú známe rozprávky. Používajú bábky aj rôzne kostýmy.
Výtvarné činnosti sú v našej materskej škole zamerané na rozvoj fantázie a detskej osobnosti – kreslenie, maľovanie, modelovanie, vytláčanie , využívanie tradičných i netradičných materiálov, výroba darčekov pre rodičov, pečenie...
Hudobná výchova – rozvoj osobnosti za použitia muzikológie, počúvanie hudby, základy rytmiky, hranie na detské hudobné nástroje a rôzne aktivity na hudobné motívy rozličných hudobných žánrov, spievanie piesní.
Enviromentálna výchova – v našej súkromnej škôlke vedieme deti k láske a rešpektu k prírode, chováme v škôlke zajačika, adoptovali sme si šteniatko z útulku, sadíme a staráme sa o kvetinovú výzdobu, pestujeme bylinky, paradajky a jahody, separujeme odpad, v zime kŕmime vtáčiky.
Prierezové témy – dopravná výchova, ochrana človeka a zdravia, výchova k zdravému spôsobu života, výchova k tvorivosti, materiálna výchova, práca s informáciami...