Športové triedy v škôlke HappyKid

  • Pohybom sa rozvíja telo dieťaťa rovnako ako vnútorné orgány
  • Pohybom dieťa komunikuje
  • Pomocou pohybu sa zoznamuje s okolím a experimentuje s predmetmi

Našich športovcov delíme na:
Vrabčeky – trieda športových fanúšikov
(snažíme sa o pohyb – od 1,5 roka)

Získanie istoty pri chodení, behaní, podliezaní, preliezaní, pohybe rúk a nôh. V škôlke s deťmi trénujeme zmeny pohybov, hádzanie, šmýkanie, skákanie, pohyby na zvuk – akože tanec , tlieskanie ako sa podarí, opakovanie jednoduchého pohybu po trénerovi, pochodovanie. Používame pestré certifikované pomôcky ako fit lopty, overbally, kužely, masážne disky a tunely, ktoré zvyšujú účinnosť a atraktivitu cvičenia.
Motýliky – trieda športových komentátorov
(ešte stále viac kričíme ako športujeme – od 2,5 roka)

Preskakovanie prekážok, kontrolovanie svojej rýchlosti, orientácia v priestore, napodobňovanie zvieratiek, hojdanie, udržanie rovnováhy, kráčanie po čiare, otočenie, drep, tlačenie, ťahanie, kopanie, chytanie, opakovanie viacerých pohybov po sebe, zapamätanie si pohybových prvkov, radosť z tanca, rytmické pohyby. Zaujimavé pomôcky nám pomáhajú získavať tie správne pohybové návyky.
Včielky – trieda skoro športovcov
(od 4 rokov)

Udržanie rovnováhy, balansovanie, prevaľovanie, hádzanie a chytanie – nasmerovanie lopty tam, kam chceme, kopanie určeným smerom, driblovanie, kontrola pohybu na presnosť, cielená zmena rýchlosti, udržanie rovnováhy na jednej nohe, tanečné zostavy v jednotlivých druhoch tanca, rytmické pohybovanie sa podľa hudby, hra na hudobné nástroje, improvizácia v tanci a hudbe, koordinácia rúk a nôh naraz, kotrmelec. Spoznávanie športových pravidiel a riešenie konfliktov pri hre.