Prostredie

Naša zdravá škôlka sa nachádza v tichej a bezpečnej štvrti, v prostredí rodinného domu, ktorý je nositeľom rodinnej atmosféry a individuálneho prístupu. V bezprostrednom okolí zdravej škôlky Happy Kid sa nachádza množstvo prírodnej zelene, Malý Dunaj a miestny park s detským ihriskom.

Samotné herne sú vybavené kvalitnými hračkami primeranými predškolskému veku, knižkami, modernými didaktickými pomôckami, detskými hudobnými nástrojmi a športovým náradím. V našej škôlke máme 2 samostatné spálne, 3 herne, dielničku a jedáleň. Na každom z troch podlaží sa nachádzajú WC a kúpelňa.