Prihláška do škôlky

Škôlka
celodenná starostlivosť:     330 €celodenná strava:       4 €/denne
poldenná starostlivosť:      250 € poldenná strava:         3,5 €/denne
Jasle
celodenná starostlivosť:     333 €celodenná strava:       4 €/denne

akciová cena na 3 voľné miesta
poldenná starostlivosť:      250 € poldenná strava:         3,5 € strava (5,5 hod denne)
Do jaslí je zaradené dieťa, ktoré celodenne nosí plienky

Formulár na prihlásenie