Personál

Zdravá škôlka Happy Kid zamestnáva iba vysokokvalifikovaný pedagogický personál, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s moderným prístupom k výchove a vzdelávaniu detí. Vďaka našim kvalifikovaným zamestnancom tak môžeme podporiť talent, komunikačné schopnosti, motorické zručnosti a komplexný rozvoj vášho dieťaťa. Súčasťou nášho tímu je aj detský lekár, ktorý dohliada na zdravý telesný vývoj detí. V prípade záujmu zo strany rodičov, naše centrum rado zabezpečí návštevu detského logopéda či psychológa.

Mgr. Svatava Štuhlová – riaditeľka škôlky
“Teší ma Váš záujem o našu škôlku, jasle. Dovoľte, aby som sa Vám predstavila. Volám sa Svatava Štuhlová (1974)  a narodila som sa v  Bratislave.Vyštudovala som Pedagogickú fakultu UK v Bratislave odbor špeciálna pedagogika- pedagogika mentálne postihnutých, ihneď po ukončení SZŠ odbor detská sestra. Skoro 10 rokov som pracovala ako špeciálny pedagóg  v škole pre mentálne a viacnásobne postihnuté detičky.

Posledných 10 rokov sa ale venujem detičkám vo veku od 1 do 6 rokov. Vdeň, ked sa mi naril syn Marcus 20.8.2010 sa môj život zmenil od základov a vďaka nemu v plnej miere chápem mamičky okolo seba. Prvé dieťatko v 37.roku života  v kombinácii s mojim vzdelaním? Nič horšie asi. Ale zase vám viem povedať, čo presne chcem a želám si pre svojho syna. Len to úplne najobyčajnejšie. Zdravie, lebo to je to, čo naši drobci potrebujú. Lásku, lebo tú im vieme dať bez pretvárky a oni to cítia. A chcem svojmu synovi a detičkám okolo dať úsmev a radosť, ktoré nám oni vrátia v rozžiarených očkách s úsmevom na perách.

A to je dôvod prečo teraz  Happy kid k zabehnutým jasličkám a škôlke AMOSkids.

Pretože chcem, aby naši drobci dostali „mamičkovský prístup“ s pohladením, lásku, pocit bezpečia a istoty v našich náručiach. A tiež chcem, aby si naši drobci budovali režim dňa s istou dávkou disciplíny, správne sebaobslužné návyky, základy slušného správania, zdravé sebavedomie a hlavne zdravé sociálne kontakty s rovesníkmi. A to všetko chcem v prepojení s aj bez montessori pedagogiky, s aj bez klasickej pedagogiky, so zdravou výživou, zdravým a pozitívne stimulujúcim prostredím v spolupráci s rodinou. Vďaka môjmu synovi miera mojej empatie a „súcitu“ s mamičkami, ktoré musia ísť do práce od svojich detičiek, rastie úmerne s vekom nášho syna. Preto chcem ,aby detičky v našich škôlkach boli šťastné, usmiate, aby vedeli, že aj keď im vybehne slzička, my im ju utrieme s láskou a v objatí im dokážeme po chvíľke smútku vyčariť úsmev  na tváričke. A samozrejme… sa chceme aj vyblázniť a vyjašiť. Ak niektorá z mamičiek nesúhlasí s mojimi názormi, tak potom verím, že nájde jasličky alebo škôlku, ktoré naplnia jej očakávania.

V prianí len krásnych okamihov s našimi najúžasnejšími zlatíčkami”

Svatava

Mrg. Katarína Badinková – Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta pedagogiky – odbor učiteľstvo výtvarného umenia. “Tvorivosť pomáha utvárať osobnosť dieťata už v rannom veku. Preto s našimi detičkami vyrábam výtvory z najrôznejších materiálov a tým sa snažím u nich tvorivosť rozvíjať.

Bc. Eva Turčanová – Zdravotnícka univerzita s.Alžbety, odbor sociálna práca
„Mojím cieľom je nájsť v dieťati, v čom je výnimočné, to postupne rozvíjať, aby vyrástlo v jedinečného a šťastného človeka.“

Gabriela Živnerová – Stredná zdravotná škola, diplomovaný fyzioterapeut
“Najradšej sa s detičkami hráme formou cvičenia, pri ktorom sa učíme ako správne držať chrbátik, posilňujeme svaly a spoznávame tak čo dokáže naše telo.”