Prečo si vybrať našu škôlku

nie sme nováčikovia, naša škôlka úspešne funguje viac ako 6 rokov
máme vysokokvalifikovaný personál – zdravotná sestra v jasliach, v škôlke učiteľky so zameraním na umelecké a výchovno-vzdelávacie predmety a taktiež na pedagogiku a psychológiu
máme celoročnú prevádzku, okrem dní pracovného voľna
materskú školu pravidelne navštevuje detský lekár, ktorý dohliada na zdravotný stav detí, zostavuje jedálny lístok a poskytuje rady rodičom
máme zostavený školský vzdelávací program „ Happy kid“, vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie, ktorého cieľom je dosiahnuť optimálnu perceptuálnu – motorickú, kognitívnu a citovo – sociálnu úroveň našich detí
kladieme dôraz na všestranný pohybový rozvoj dieťaťa , zlepšovanie fyzickej zručnosti a koordinácie pod dohľadom kvalifikovanej fyzioterapeutky. Deti získavajú základy fair-play a vytvárame u nich vzťah k športu ako k celoživotnej aktivite
potrpíme si na kvalitnú, vyváženú, zdravú a pestrú stravu s množstvom zeleniny a ovocia, ktorá je pripravovaná priamo v škôlke.
dbáme na pestovanie základných hygienických návykov detí a výchovu k primeranej samoobsluhe
zachovávame rodinnú atmosféru, vštepujeme deťom zásady slušného správania, rodinné hodnoty a lásku k prírode
nie sme zaradení do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR, a preto podľa zákona č. 561/2008 z.z. majú zárobkovo čínní rodičia dieťaťa do 3 rokov možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa do výšky 280 euro mesačne

Čo ešte oceníte

pohodlné a bezpečné parkovanie priamo pri našej škôlke
osobitná miestnosť jedálne, osobitné spálne s postieľkami
materská škola má priestranné triedy vybavené modernými hračkami a didaktickými pomôckami
príjemnú klímu v triedach aj počas letných horúčav (bez klimatizácie)
množstvo opatrení na zamedzenie chorobnosti detí
adaptačný proces prispôsobujeme individualite dieťaťa a požiadavkám rodičov