Denný program v materskej škole

Drobci
7:00 Postupný príchod detí do škôlky a hry s učiteľkami
9:00Ranná motivácia na tému týždňa
9:30Desiata s umytými rúčkami a pitie podľa výberu (čaj, mlieko, kakao, ovocná šťava)
10:00 Pedagogicko-výchovná činnosť v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie detí v perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej oblasti
11:00Pobyt vonku, aby nám lepšie chutilo
12:00S chuťou si dáme obed, zapijeme dostatkom tekutín, poumývame a nezabúdame na zúbky
12:30Počúvame rozprávku a spinkáme, komu sa nechce spať, môže sa hrať, alebo oddychovať
14:30Oddýchnutí si dáme olovrant
15:00Aktivity vonku na čerstvom vzduchu, voľné hry a čakanie na príchod rodičov, odchod detí podľa dohody s rodičmi
Drobčekovia
7:00 Postupný príchod detí do škôlky a hry s učiteľkami
9:00Ranná motivácia na tému týždňa
9:30Desiata s umytými rúčkami a pitie podľa výberu (čaj, mlieko, kakao, ovocná šťava)
10:00 Pobyt vonku, v prípade zlého počasia cvičíme pohybové aktivity v telocvični, aby nám lepšie chutilo, Hocus lotus, Výtvarníček, Hudobníček
11:30S chuťou si dáme obed, zapijeme dostatkom tekutín, poumývame a nezabúdame na zúbky
12:00Počúvame rozprávku a spinkáme, komu sa nechce spať, môže sa hrať, alebo oddychovať
14:30Oddýchnutí si dáme olovrant
15:00Aktivity vonku na čerstvom vzduchu, voľné hry a čakanie na príchod rodičov, odchod detí podľa dohody s rodičmi