Čo ponúkame v našej škôlke

Škôlka
celodenná starostlivosť:     330 €celodenná strava:       4 €/denne
poldenná starostlivosť:      250 € poldenná strava:         3,5 €/denne
Jasle
celodenná starostlivosť:     333 €celodenná strava:       4 €/denne

akciová cena na 3 voľné miesta
poldenná starostlivosť:      250 € poldenná strava:         3,5 € strava (5,5 hod denne)
Do jaslí je zaradené dieťa, ktoré celodenne nosí plienky
Čo všetko je v zahrnuté v cene školného:
denne 2-3 vzdelávacie aktivity realizované hravou formou, niektoré edukačné aktivity realizujeme v našej materskej škole na interaktívnej tabuli
pomôcky a spotrebný materiál na tvorivé činnosti
výuka anglického jazyka hravou formou, anglické detské pesničky a básničky
oslavy slovenských aj anglických sviatkov a narodeninové oslavy detí
besiedky ku dňu matiek a k Vianociam, grilparty ku dňu otcov
pobyt detí na čerstvom vzduchu denne
upravená strava v prípade intolerancie na niektoré potraviny
niekoľkokrát ročne divadlo alebo zaujímaví hostia priamo v škôlke
uteráčiky, posteľná bielizeň, papierové aj vlhké vreckovky, opaľovací krém, zubné kefky a pasta
Čo všetko je zahrnuté v cene stravného:
Desiata - najčastejšie chlieb alebo pečivo so zdravou nátierkou
( tuniaková, syrová, vajíčková, papriková, kvasnicová, bylinková...)
2x do týždňa chlieb z domácej pekárne
Obed - polievka, hlavné jedlo, šalát alebo kompót
Olovrant - 2x do týždňa čerstvo upečený domáci koláč, raz do týždňa domáci, živý jogurt
Ovocie a zelenina podľa sezóny nakupovaná prevažne od malopestovateľov
Pitný režim – voda, ovocný alebo bylinkový čas, džús